گروه نریمان به یاد پدر عود ایران روی صحنه رفت

گروه موسیقی نریمان به سرپرستی گلناز جمشیدی و آهنگسازی علی پژوهشگر، دومین اجرای «هم نشین دل» را با حضور اهالی موسیقی در تالار رودکی

ادامه

گفتگو با اعضای گروه نریمان

گروه موسیقی نریمان در سال ۷۴ به پاس زحمات منصور نریمان پدر عود ایران تشکیل شد، درابتدا علی پژوهشگر پایه اصلی این گروه بود؛ گروه

ادامه