حيف باشد که تو يار من و من يار تو باشم

اول ارديبهشت ماه، روز «ابو محمّد مُشرف‌الدين مُصلح بن عبدالله بن مشرّف» متخلص به سعدي است.
شاعر نامدار فارسي که ساده‌نويسي و ايجازش، همچنان پس از قرن‌ها، آثار او را براي مردم امروز ايران، قابل درک کرده است. به سعدي لقب «استاد سخن» داده‌اند. او حدود ۷۰۰ غزل دارد که بسياري از آنان، با سادگي و خلوصي انکارناپذير درباره‌ي مفهموم عميقي چون «عشق» سخن مي‌گويد. اما اشعار او پيوندي ديرينه با موسيقي سنتي ايران دارد. موسيقي سنتي ايران همواره شعر را چاشني روايت خود ساخته، به همين خاطر با شعر بسيار مانوس است و اين دو هنر از ديرباز، در پرتو يکديگر پرورده و باليده‌اند. شعر، زبان اسرار است و موسيقي، هنر خلق زيبايي با اصوات و الحان است و تلفيق اين دو، کيمياگري خيال مي‌آفرينند.

ادامه