نامزدهای بهترین تیتراژ جشن حافظ معرفی شدند‎

نامزدهای بخش بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا سریال هفدهمین جشن حافظ معرفی شدند. نامزدهای بخش بهترین موسیقی تیتراژ از میان فیلم‌ها و سریال‌هایی انتخاب شدند

ادامه