مهدی موسوی: منتقدان موسیقی نسبت به آثار موفق جبهه نگیرند!

مهدی موسوی از آن دست ترانه‌سرایانی است که همواره به فعالیت‌های پژوهشی در حوزه ترانه می‌پردازد. از آثار وی می‌توان به کتاب‌های «از لاله

ادامه