تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شود

مجموعه تالارهای وحدت و رودکی که امسال پنجاه ساله می‌شوند؛ در طی سال‌های اخیر صدمات متعددی را تحمل کرده‌اند و به گفته مدیران آن نیازمند

ادامه