• تالار وحدت به تدریج بازسازی می‌شود

    مجموعه تالارهای وحدت و رودکی که امسال پنجاه ساله می‌شوند؛ در طی سال‌های اخیر صدمات متعددی را تحمل کرده‌اند و به گفته مدیران آن نیازمند بازسازی هستند. تالار وحدت از زمان آغاز مدیریت علی اکبر صفی پور، روزهای تلخی را پشت سر گذاشته است. این تالار به همراه تالار رودکی در آستانه پنجاه سالگی قرار دارند....

    بیشتر بخوانید +
Banda by Antoni Sinote Botev & Evgeni Dimonni Dimov