آلبوم مرز اثری از مصباح قمصری و محمد دلنواز منتشر شد

آلبوم «مرز» حاصل همنوازى «بم کمان» و «بنجو» در بازار موسیقی سراسر کشور منتشر شد. در این آلبوم «مصباح قمصرى» با ساز ابداعى خود،

ادامه